School Team

Simon Yates Headteacher

Simon Yates - Headteacher

Sarah Otway Deputy Head

Sarah Otway Deputy Head

Richard Green Deputy Head

Richard Green - Deputy Head

Paula Marten Assistant Head & Hanbury Department Manager

Paula Marten - Assistant Head & Hanbury Department Manager

Emma Dewe St Martin's Department Manager

Emma Dewe - St Martin's Department Manager

Donate Now